هیچ خویشتنداریی سودمندتر از دوری از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست. - امام رضا(ع)

دوره قرآن پژوهی حسابداری و حسابرسی

 

حسابداری بازارکاری پویا و پر تقاضا برای افراد جویای کار می باشد. دوره آموزش حسابداری مخصوص کسانی است که بدون هیچ پیش زمینه ای علاقه مند به یادگیری حسابداری و آموزش نرم افزار حسابداری هستند.
شما با گزراندن دوره حسابداری می توانید با بهره گیری از آیات قرآن اصول حسابداری و رفتار یک حسابدار موفق را فراگیرید.

 

انواع سواد

 

حسابداری در محضر قرآن

حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیری های آگاهانه انجام می پذیرد. با شرکت در دوره حسابداری اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید.

 

 

 

حسابرسی در محضر قرآن

کلیه مراحل فرایند حسابرسی را در بر می گیرد . هدف حسابرسی انجام حسابرسی در چارچوب استانداردهای حسابرسی است. برای اینکه شما هم یک حسابرس در امور مالی خود باشید در دوره حسابرسی شرکت کنید.

 

 

آیین رفتار حرفه ای در محضر قرآن

اخلاق حرفه ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه و مسئولیت است. با شرکت در دوره اخلاق حرفه ای آیین های رفتار حرفه ای را کسب کنید.

 

 

 

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative