-بهترین شما کسیست که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد. - پیامبر(ص)

مکاتب تفسیری

مکاتب تفسیری

تفسیر قرآن از دوران پیامبر عزیز اسلام (ص) آغاز شد و در طول تاریخ مراحل مختلفی رائ پشت سر نهاد و مکاتب مختلف تفسیری شکل گرفت و پیوسته مفسران و قرآن پژوهان کوشیدند تا از برکات این خوان معنوی بهره مند شوند. 

مکاتب تفسیری؛ مکتب تفسیری صحابه

مکاتب تفسیری؛ مکتب تفسیری صحابه

صحابه از پیامبر که سرچشمه زلال وحی بود بهره می گرفتند و بر اساس استعداد و عطش خویش، آنچه را که می خواستند از او دریافت می کردند، که خدا فرمود:

مکاتب تفسیری؛ مکتب تفسیر نبوی (ص)

مکاتب تفسیری؛ مکتب تفسیر نبوی (ص)

همانطور که اشاره کردیم، خداوند پیامبر (ص) را به عنوان مفسر قرآن معرفی کرد . یک نگاه اجم الی به قرآن، ضرورت تفسیر و تبیین آن را نشان می دهد. و خداوند بزرگ چنین اراده کرده است که قرآن را، معلّمانی راستین باشد و از جانب او به مردم ، تعلیم دهند. و در مورد پیامبر عزیز اسلام (ص) تأکید فرمود که:

 

مکاتب تفسیری؛ مکتب تفسیری تابعین

مکاتب تفسیری؛ مکتب تفسیری تابعین

تفسیر تابعین دارای ویژگی های زیر بوده است:

1.    تدوین تفسیر در آغاز با ت فسیر ترتیبی همراه با آمیزه ای از تعقل و اجتهاد شکل گرفت.
2.    به دلیل علاقه ی مردم به قصه ها و افسانه ها و عدم ذکر کامل آن در قرآن کریم، زمینه ی ورود اسرائیلیات توسط افرادی چون کعب الاحبار ، تمی می داری، عبدالله بن سلام، وهب بن منبه و ابن جریج آغاز شد.

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative