بهترین شما کسیست که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد. - رسول اکرم (ص)

اشکالات تفاسیر موضوعی؛ تقطیع آیات قرآن کریم

اشکالات تفاسیر موضوعی؛ تقطیع آیات قرآن کریم

از یکی از اشکالات تفسیر موضوعی، میتوان تقطیع آیات قرآن کریم را نام برد. ناقدین  این نوع تفسیر معتقدند که در تفسیر موضوعی، مفسر آیات قرآن را از سیاق خود جدا کرده و در کنار آیات دیگر از سوره های دیگر قرآن آن را فهم می کند. در واقع، در این روش تفسیر، ارتباط آیات با آیات قبل و بعد قطع شده و این عمل در بسیاری از مواقع، موجب گژ فهمی معنای آیه می شود. (پاکتچی، 1387: 271)

اشکالات تفاسیر موضوعی؛ عدم توجه به شأن نزول آیات

اشکالات تفاسیر موضوعی؛ عدم توجه به شأن نزول آیات

عدم توجه به شأن نزول آیات، یکی از اشکالات تفاسیر موضوعی به حساب می آید. از آن جایی که ممکن است بسیاری از قرائن فهم آیات، در شأن نزول آن آیه نهفته باشد، لذا یک مفسر با محروم کردن خود از این مسأله و بدون توجه به شروط نزول آیات، می تواند یک تفسیر صحیحی از آیات داشته باشد. (رضائی اصفهانی، 1375: 63) 

 

اشکالات تفاسیر موضوعی؛ عدم نزول قرآن به صورت موضوعی

اشکالات تفاسیر موضوعی؛ عدم نزول قرآن به صورت موضوعی

عدم نزول قرآن به صورت موضوعی، یکی از دلائل مشکل ساز تفسیر موضوعی قرآن است. این اشکال که بارها از سوی مخالفین مطرح گردیده، اشکال مبنایی است و مفسری تفسیر موضوعی را ملاک کار خود قرار می دهد، ابتدا باید در مرحله نظر، به این سؤالات پاسخ دهد که چرا قرآن موضوعی نازل نشده و تا چه اندازه می توان قرآن را به صورت موضوعی مورد مطالعه قرار داد. (پاکتچی، 1387: 274-273) 

 

اشکالات تفاسیر موضوعی

اشکالات تفاسیر موضوعی

تفسیر موضوعی، روشی است برای تبیین یک موضوع با ملاحظه ی آیات هم موضوع و هم مضمون و نه هماهنگ با ترتیب و تنظیم موجود در قرآن. در این روش، مفسر آیات مختلف درباره ی یک موضوع را در کنار یکدیگر قرار می دهد و با جمع بندی و تحلیل آنها دیدگاه قرآن را در آن باره تبیین می کند.

اشکالات تفاسیر موضوعی؛ عدم وجود ضابطه مشخص در انتخاب آیات

اشکالات تفاسیر موضوعی؛ عدم وجود ضابطه مشخص در انتخاب آیات

عدم وجود ضابطه مشخص در انتخاب آیات، یکی از اشکالات تفاسیر موضوعی قران کریم است. مفسری که بنای خود را بر تفسیر موضوعی قرآن قرار می دهد، باید در موضوعات مورد بحث خویش، آیات قرآن کریم را استقراء کامل نماید، استقرایی اعم از آیاتی که قطعا یا احتمالا به موضوع، مرتبط است؛ 

 

اشکالات تفاسیر موضوعی؛ خطر تحمیل دیدگاه بر قرآن

اشکالات تفاسیر موضوعی؛ خطر تحمیل دیدگاه بر قرآن

یکی از آسیب های مهم در تفسیر موضوعی قرآن کریم، خطر تحمیل دیدگاه بر قرآن است. به این صورت که گاه ممکن است مفسّر پیش از ورود به قرآن کریم نظر خود را حول موضوعی استخراج کرده و با تحلیل های برون قرآنی، نظر خویش را بر قرآن تحمیل کند، که این کار منتهی به تفسیر به رأی می شود. (رضائی اصفهانی، 1382: 490)

 

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative