بر شما باد رجوع به کتاب خدا (قرآن) ... کسى که به آن عمل کند از همه پیشى مى گیرد. - امام علی (ع)
 

هزینه دوره : 48000 تومان.

در این دوره آموزشی مفاهیم، ابعاد و ضرورت سواد مالی از دیدگاه اسلامی و قرآنی مورد بحث و بررسی واقع می گردد.

 
هدف و ضرورت  برگزاری دوره:

در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر، آموزش و کسب مهارت ها اهمیت پیدا کرده است. امروزه در عصر اطلاعات به سر می بریم ‏هرچه اطلاعات شخص در زمینه فعالیتش بیشتر باشد موفق تر خواهد بود. بنابراین ارزش آموزش مداوم درحال افزایش است. ‏سرعت تغییرات و تحولات آنقدر زیاد شده که هماهنگ شدن با این تغییرات به صورت یک چالش جدی نمایان شده است. ‏آموزشی که شما یا فرزندانتان در محیط های مدرسه، دبیرستان و یا دانشگاه کسب می نمایید به هیچ وجه پاسخگوی چالش های ‏محیط های واقعی و زندگی نیست.‏

مدت دوره : 8 ساعت
مدرس دوره: دکتر اکرم تفتیان
 

    1396/03/10     |     5884 |    
 
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative