قرآن، سخن خدا است از مرز آن مگذرید و هدایت و سعادت را در غیر آن نجویید که گمراه خواهید شد. - امام رضا (ع)
 

امروزه آگاهی درزمینه سواد و دانش مالی، یکی از نیازهای زندگی بشر ولازمه رشد اقتصادی در هر کشوری است. تحقیقات نشان می دهد هرچه سطح سواد مالی افراد یک جامعه بیشتر باشد، سطح رفاه افراد آن جامعه نیز افزایش یافته و در بحران های اقتصادی نیز رفتار جامعه، کشور را به سمت و سوی ثبات خواهد برد. قرآن کتاب زندگی است ، این کتاب آسمانی برای اینکه افراد بتوانند زندگی توام با سعادت و خوشبختی را در کنار هم تجریه کنند. بسیاری از آموزه هایی قرانی که مربوط به کار، معاملات، معیشت و اقتصاد جامعه ریشه در سواد مالی دارند.

دوره پیش رو یافته های سواد مالی را با آموزه های قرآنی درآمیخته و به صورت کاربردی ارائه می نماید.

 
 

 

 

 

 

 

 

    1396/03/10     |     10772|    
 
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative