هر چیز زینتی دارد و زینت قرآن صوت خوش است. - پیامبر (ص)
 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  پس انداز و سرمایه گذاری در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  مدیریت ریسک در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  بخشیدن در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  بودجه بندی و برنامه ریزی در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  شناخت و ضرورت سوادمالی در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قران پژوهی سواد رسانه ای

  سواد رسانه در محضر قران

  مطالعه بیشتر
 • مرکز اموزش الکترونیک مالی و حسابداری از دیدگاه قرآن

  دوره ششم

  مطالعه بیشتر
 • مرکز اموزش الکترونیک مالی و حسابداری از دیدگاه قرآن

  دوره هفتم

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی حسابداری و حسابرسی

  حسابرسی در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی حسابداری و حسابرسی

  حسابداری در محضر قران

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی حسابداری و حسابرسی

  آیین رفتار حرفه ای در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قران پژوهی اخلاق حرفه ای

  اخلاق و رفتار مدیریت در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قران پژوهی اخلاق حرفه ای

  مدیریت و رهبری در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  کسب درآمد در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر
 • قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

  مصرف برنامه ریزی شده در محضر قرآن

  مطالعه بیشتر

  مشاوره آنلاین

  با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش توسعه نگر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
  این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

  معرفی کتاب

  آموزش اصول روان خوانی قرآن کریم در هفت جلسه

  آموزش اصول روان خوانی قرآن کریم در هفت جلسه

  مسعود سوهانی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی