راست ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت، کتاب خدا (قرآن) است. - رسول اکرم (ص)

ارزش علم تفسیر

ارزش علم تفسیر

بررسی علم تفسیر و سرگذشت آن است. نویسنده در این سلسله مقالات، ضمن بررسی مفهوم تفسیر و تفاوت آن با تأویل، به ارزشمندی علم تفسیر اشاره کرده و در مرحله بعد، فراگیری آن را وظیفه همگان می‏داند.

ضرورت تفسیر

ضرورت تفسیر

با وجود این‌که خداوند کلیه‌ی احکام را برای انبیا و مردم بیان داشته است، چرا ما در فهم قرآن سعی می‌کنیم توجیهات عقلی مختلف بر آیات پیدا کنیم و آن را به‌عنوان خواست و اراده‌ی الهی تلقی کنیم؟

شرایط تفسیر و تأویل قرآن کریم

شرایط تفسیر و تأویل قرآن کریم

آیا هر کسی می‌تواند دست به تفسیر و تأویل قرآن کریم بزند؟ مفسّر و تأویل کننده‌ی قرآن کریم باید چه صفاتی داشته باشد؟

تفسیر چیست؟ مفسر کیست؟

تفسیر چیست؟ مفسر کیست؟

حرف قرآن را بدان که ظاهری است زیر ظـاهر باطنی بس قاهری است/ تـو ز قـرآن‌‌‌‌ای پسر ظـاهـر مبـیـن دیــو آدم‌ را نبینـد جــز کـه طـیـن

اهمیت تفسیر موضوعی

اهمیت تفسیر موضوعی

در عصر حاضر مسلمانان نیازمند استخراج و تنظیم نظر اسلام درباره همه رشته‌ها و شاخه‌های معرفت انسانی‌اند، تا در مواجهه با دیدگاه‌های فراوانی که دانشمندان مغرب زمین در زمینه‌های مختلف عرضه می‌کنند، 

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative