حقّ فرزند بر پدر ، آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد. - امام علی (ع)

ارتباط با خدا

 

نقطه صفر

مشاهده جزییات

 


هوای تو برای من

مشاهده جزییات

 


هرچیز در جستن آنی، آنی

مشاهده جزییات

 


ناگفته های معبود

مشاهده جزییات

 


محلکه سوزان

مشاهده جزییات

 


صحبت خدا با بندگانش

مشاهده جزییات

 


شباهت مشکلات با کیک

مشاهده جزییات

 


رنج رویش

مشاهده جزییات

 


راه برین...

مشاهده جزییات

 


دلخوشی آفتابگردان

مشاهده جزییات

 


حقیقتا برای که کار می کنی؟؟

مشاهده جزییات

 


چهار شمع...

مشاهده جزییات

 


چرا من به زمین آمده ام

مشاهده جزییات

 


تو خدایی

مشاهده جزییات

 


تا شقایق هست زندگی باید کرد

مشاهده جزییات

 


باز هم معجزه...

مشاهده جزییات

 


امروز روز تو خواهد بود

مشاهده جزییات

 


تمثیل تشویق

مشاهده جزییات

 


 

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative