آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است. - امام علی (ع)

 

پژوهشی در اسراف

نویسنده: سید مهدی موسوی کاشمری

 

کتابفروشی آنلاین

 

 
 

 

مساله اسراف، گرچه بلای جهانی و درد جوامعه بشری است و توجه به آن در هر کجا و در هر دوره ای لازم است، اما اکنون که کشور ما در راه خودکفایی و استقلال کامل پیش میرود، تاکید بر صرفهجویی و پرهیز از اسراف و تبذیر در تمامی سطوح و زمینهها، ضرورت قطعی محسوب می شود و از اهمیت بالایی برخوردار است. در این کتاب از دو بعد به مساله اسراف پرداخته شده است:


ا- بعد اقتصادی ولی نه از جهت اتلاف و تضییع مال بلکه از آن رو که مصداق اتلاف نعمت است. 


2- مسائل و موضوعات اصلی در باب اسراف با صرف نظر از ذکر آمار و شواهد تفصیلی آن.

 

 

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative