هر کس‌ به‌ رزق‌ و روزى‌ کم‌ از خدا راضى‌ باشد، خداوند از عمل‌ کم‌ او راضى‌باشد. - امام رضا (ع)

رهبری و مهارت تیم سازی

 

 

انگیزه حالتی از انگیختگی که موجود زنده را وادار به عمل می کند و انگیزش فرآیندی میانجی یا یک حالت درونی موجود زنده که او را وادار به فعالیت  می کند و به سوی عمل سوق  میدهد را می توان به صورت های گوناگون تعریف کرد.  انگیزش را نمی توان به گونه مستقیم مشاهده کرد و باید آن را از راه رفتارهای موجود زنده و نتایج چنین رفتارهایی استنباط کرد. فرآیندهای انگیزشی را می توان از راه تحلیل جریان دایمی رفتار، مورد شناسایی قرار داد و اثرهای گوناگون آن را بر شخصیت، باورها، دانش ها، توانایی هاو مهارت های افراد مشاهده کرد.  انگیزه مدیریت ودر نتیجه رفتار مدیریت تا چه حد باعث رضایت شغلی کارکنان و در نتیجه افزایش عملکرد شغلی می شود از مباحث مهم دنیای امروز است.

مدیران باید توجه بیشتری به کارکنان شان داشته باشند و بر این اساس، مدیران نیاز دارند که مهارت میان فردی خوبی داشته باشند. دو مورد اساسی در شایستگی مدیریتی وجود دارد: رهبری و مهارت تیم سازی. بعد رهبری با تفویض  اختیار بیان  میشود، درحالی که مهارت تیم سازی می تواند به وسیله کارکنان بخش خط مقدم که به طور مستقیم با مشتریان در ارتباط هستند، بیان شود. بر اساس نظر بسیاری از پژوهشگران ،اندازه گیری شایستگی مدیریتی می تواند از جنبه های زیادی معین شود.

 

این موضوع درآیه 195 سوره آل عمران مورد اشاره قرار گرفته است.

سوره آل‌عمران آیه 195

أَنّی‌لاأُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ ‌أُنْثی‏ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ...

 

خداوند می‌فرماید: من تلاش هیچ صاحب عملی را تباه نمی‌کنم، زن باشد یا مرد، همه از یکدیگرید.

بخشی از تفسیر نور

دعائى مستجاب مى‏شود که همراه با عمل و تلاش دعا کننده باشد، گرچه خود دعا نیز نوعى عمل است. «فاستجاب لهم... لااضیع عمل عاملٍ 

-عمل و عامل هر دو مورد توجّهند. حُسن فعلى و حُسن فاعلى هر دو مدّ نظر هستند. «لا اُضیع عمل عامل»

- پاداش عمل تنها به مؤمنان داده مى‏شود، چرا که اعمال کفّار حبط مى‏گردد. «عمل عامل منکم»

- در بینش الهى، مرد و زن در رسیدن به مقام والاى انسانى برابر هستند. «من ذکرٍ او اُنثى»

 

خلاصه و نتیجه گیری

مدیریت برای شیوه نگرش کارکنان اهمیتی شایان توجه قایل است. شیوه نگرش کارکنان با رفتارهایی که برای سازمان از حساسیت برخوردار است، در ارتباط می باشد .رضایت یا نارضایتی شغلی شیوه نگرش فرد نسبت به شغلش است که بیشترین پژوهش در مورد آن صورت گرفته است. بی گمان مدیران باید درباره رضایت یا نارضایتی کارکنان حساسیت داشته باشند. رضایت شغلی کارکنان  انعکاس دهنده نگرش های شخصی یا خشنودی از موقعیت است.

 

منبع:

- بررسی تاثیر شایستگی مدیریتی و تعهد مدیریت در برابر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد شغلی آنان، 1391

 

گردآورنده: تیم متفکران نوین مالی

 

  در صورت علاقه مقالات زیر را مطالعه نمایید:                                                                                                                                                     

 •     قاطعیت مدیران و مشارکت کارکنان
 •     لزوم توجه مدیران به انتقاد زیردستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

معصومه یاری علی ابادی |   1399/03/13 06:08:25   |
0     0
مدیر باید به راضی بودن ونبود ن کارمند خودحساسیت داشته باشد چراکه اگر کار مندی رضای نباشد باعث می شود که اودر سطحی که مدیر انتطار داردکارش را خوب انجام ندهد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative