بر شما باد رجوع به کتاب خدا (قرآن) ... کسى که به آن عمل کند از همه پیشى مى گیرد. - امام علی (ع)

مستند ها و ویدئوهای خدا و اعجاز

 

مستند واقعیت هایی است که ما در طول عمرمان با ان ها مواجه می شویم.
تماشای مستند ها و ویدئو ها به ما نشان می دهد که خداوند با دانایی جهان را افریده و هر اتفاقی بدون اراده و حکمت الهی نیست، همه این پدیده ها و رویداد ها نشان دهنده معجزه های خداوند در جهان است. آیا دوست دارید اطلاع بیشتری در مورد اتفاقاتی که در کره زمین و اطراف آن می افتد، به دست آورید؟ وچگونگی وقوع رویداد های زمین را ببینید ؟ نمی دانید مرگ چگونه رخ می دهد؟
 

 

 

 

 

ارتباط با خدا

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید، دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است کهاگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .

 

اسرار آفرینش

این پرسش که «آدمى چیست، کجاست، از کجا و چگونه و براى چه آمده است؟» و نیز پرسش هایى از این سنخ، هیچ گاه بشر اندیشمند و حقیقت جو را رها نکرده است.

 

اعجاز آفرینش

غرض از آفرینش مخلوقات، فیض و رحمت رساندن به آن ها می‌‌ باشد. خداوند غنی بالذات و فیّاض مطلق و حکیم است. طبق صفت فیاضیت، مقتضای ذات خداوند است که خلق کند و جهان را بیافریند.

 

اعجاز قرآن

به دلیل عظمت و گستردگی مطالب قرآن، در هر برهه ای از زمان، جنبه جدیدی از اعجاز قرآن، آشکار می شود. می توان گفت که دلیل وجود تعدّد وجوه اعجاز قرآن، هم به انسان بر می گردد،

 

 

 

 

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative