راست ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت، کتاب خدا (قرآن) است. - پیامبر (ص)

هر کس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد، از فتنه ها برکنار نمى ماند.
امام صادق (ع)

راست ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت، کتاب خدا (قرآن) است.
پیامبر اکرم (ص)

بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به دیگران نیز یاد دهد.
رسول خدا (ص)

با فضیلت ترین و ارزشمندترین عبادت ها آن است که خالص و بدون ریا باشد.
امام جواد (ع)

هر کس‌ به‌ رزق‌ و روزى‌ کم‌ از خدا راضى‌ باشد، خداوند از عمل‌ کم‌ او راضى‌باشد.
امام رضا (ع)

کسى‌ دست‌ کسى‌ را نمى‌بوسد، زیرا بوسیدن‌ دست‌ او مانند نماز خواندن‌ براى‌اوست‌.
امام رضا (ع)

تلاوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمان ها اهل بهشت خوانده می شوند.
حضرت زهرا (س)

حقّ فرزند بر پدر ، آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد.
امام علی (ع)

بر شما باد رجوع به کتاب خدا (قرآن) ... کسى که به آن عمل کند از همه پیشى مى گیرد.
امام علی (ع)

فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا که قرآن دل مرده را زنده مى کند و از فحشاء و زشتى باز مى دارد.
پیامبر اکرم (ص)

« 1 2 3 4 » صفحه:
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative