بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران نیز آموزش بدهد. - رسول اکرم (ص)

لزوم قاطعیت مدیر در سازمان

 

 

قاطعیت ابزاری از ابزارهای مدیریت در انجام امور است. قاطعیت امری بین نرمی و درشتی یا سختی و مدارا و یکی از جنبه های قابل اصلاح ارتباط میان افراد است. این مهارت می تواند افراد را در برخورد با همکاران مافوق و زیردست بسیار یاری دهد.


عدم قاطعیت مدیر عمدتا“ بیانگر بی اعتمادی او نسبت به عواقب کار یا نا آگاه بودن به مصالح امور و فعالیت روزمره کارکنان تحت امر، یا بی اطلاعی از کاربرد آن در امر مدیریت می باشد.


دو دلی و عدم قاطعیت مدیر باعث می شود که تردید و ابهام و سردرگمی در همه بدنه سازمان سرایت کرده و کارها در زمان مناسب به انجام نرسد و سازمان به اهداف مورد نظر نرسد.


قاطعیت برای همه افراد در سازمان می تواند سودمند باشد و نتایج سودمندی فراهم کند به نحوی که مدیر قاطع رابطه بهتری با زیردستان و برخورد موثرتری با مافوق خود دارد. رفتار قاطع اغلب با رفتار پرخاشگرانه اشتباه می شود. 


مدیر قاطع مورد احترام دیگران است، همان گونه که برای خود ارزش و احترام قایل می شود، به دیگران نیز احترام می گذارد. چنین مدیری به جای آنکه دیگران را مجبور به تبعیت از خواسته های خود کند با آنها مشورت می کند.

 

این موضوع درآیه2 سوره بقره مورد اشاره قرار گرفته است.

سوره بقره آیه 2

ذَ لِکَ الکِتَبُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِّلْمُتَّقِینَ‏

آن کتاب (با عظمت که) در (حقّانیت) آن هیچ تردیدى راه ندارد، راهنماى پرهیزگاران است.

بخشی از تفسیر نور

-قرآن در عظمت، مقامى بس والا دارد. «ذلک» در ادبیات عرب، «ذلک» اسم اشاره به دور است. در اینجا به قرآن که در پیش روى ماست، با «ذلک» اشاره مى ‏کند که از عظمتِ دست نایافتنى قرآن حکایت مى‏ کند.

- راهنما باید در روش دعوت و محتواى برنامه خود، قاطع و استوار باشد. جمله‏ ى «لاریب فیه» نشانگر استوارى و استحکام قرآن است.

خلاصه و نتیجه گیری

-برکو، ری ام، مدیریت ارتباطات، محمد اعرابی و داود ایزدزمینه فرهنگی بر قاطعیت تاثیر می گذارد. به طور مثال، فرهنگ هایی که اعتقادات مذهبی شدیدی دارند، گاهی قاطعیت را به عنوان یک روش معتبر رد می کنند، و فروتنی، تقدیرگرایی، عدم صراحت، رعایت شعائر و... را رواج می دهند. آموزش قاطعیت برای این افراد، بی معنا و مشکل آفرین است. همچنین در برخی از فرهنگها احترام و اطاعت از بزرگسالان واجب است و هرگونه قاطعیت کوچکتـــــرها را در برابر بزرگسالان تقبیح می کنند. برخی از فرهنگ ها قاطعیت را رفتاری »مردانه« دانسته و از زنان انتظار تسلیم و خدمتگذاری دارند. ی، چاپ اول، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، 1378.

 

منابع:

- بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان؛ دکتر عبدالوهاب پورقاز محمدی امین؛ پژوهش های مدیریت عمومی سال چهارم ، شماره دوازدهم، تابستان 1390؛ صفحه 111 تا 130

- بررسی رابطه بین منابع قدرت مورد استفاده مدیران و جو سازمانی دبیرستان های دخترانه دولتی شهر کرمان از دیدگاه دبیران؛ نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (سال: 1393 )

 

گرد آورنده: تیم متفکران نوین مالی

 
 
 

دیدگاه کاربران
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative