راست ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت، کتاب خدا (قرآن) است. - پیامبر اکرم (ص)

عنوان گروه : قرآن پژوهی سواد مالی و اقتصادی

اعتبار و استقراض در محضر قرآن

در حال انجام

مصرف برنامه ریزی شده در محضر قرآن

در حال انجام

کسب درآمد در محضر قرآن

در حال انجام 

شناخت و ضرورت سوادمالی در محضر قرآن

 

در این دوره آموزشی مفاهیم، ابعاد و ضرورت سواد مالی از دیدگاه اسلامی و قرآنی مورد بحث و بررسی واقع می گردد.

بودجه بندی و برنامه¬ریزی در محضر قرآن

جهت آزمایش

بخشیدن در محضر قرآن

جهت آزمایش

مدیریت ریسک در محضر قرآن

جهت آزمایش

پس انداز و سرمایه¬گذاری در محضر قرآن

جهت آزمایش

 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
  Google Analytics Alternative